• 3000 TL Üzeri Tüm Alışverişlerinize Kargo Bedava !
  •  0(212) 876 7655   0(533) 634 0683
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Aşağıda, Yıldırım Plastik Mak. ve Kalıp İml. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. (ApiMaye Arıcılık Ekipmanı) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında kişisel verisi işlenen gerçek kişi veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile hazırlanan bilgilendirme metni yer almaktadır.

I. Veri Sorumlusu
Yıldırım Plastik Mak. ve Kalıp İml. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. (ApiMaye Arıcılık Ekipmanı) BOSB Birlik San. Sit. Açelya Caddesi, Birlik Sanayi 1/1, No:12 Beylikdüzü / İSTANBUL - TÜRKİYE (“Yıldırım Plastik”)

II. Ürün/Hizmet Alımı Nedeniyle Kişisel Veri İşleme
Kişisel verileriniz ApiMaye tarafından verilen hizmet ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükler çerçevesinde, söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerin Toplanması Yöntemi
Kişisel verileriniz web sitemiz üzerinden ilettiğiniz (iletişim formu, üyelik formu ve sair belgeler) veya ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarca otomatik olarak iletilen teknik iletişim dosyaları (çerezler), Çağrı Merkezi, Mobil Uygulamalar ve sair dijital kanallar, ofisimiz ve sair hizmet verdiğimiz kanallar aracılığıyla iletilen veriler, fiziksel formlar, sözleşme ve sigorta poliçesi içeriği, sözleşme ilişkisi süreci içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar, sigorta şirketleri, resmi kurumlar ve diğer üçüncü kişiler aracılığıyla; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla toplanabilmektedir.

2. Kişisel Veri Kategorileri
Aşağıdaki kişisel veri kategorileri, hizmetlerimizle bağlantılı olarak tarafımızca işlenebilmektedir:
• Kimlik Bilgileri: TC kimlik numarası veya pasaport numarası, ad, soyadı.
• İletişim Bilgileri: telefon numarası, adres (şahsi ve / veya ticari), e-posta adresi (şahsi ve / veya ticari), iletişim içeriği (örneğin e-posta, faks, telefon sesli görüşme kayıtları)
• Sözleşme verileri
• Finansal Veriler: Kredi kartı bilgileri, IBAN, ödeme verileri, vergi numarası, faturalama bilgileri.
• Sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması halinde bu kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler

3. Amaç
Ürün satışı, fatura tanzimi, hizmetlerimize ilişkin soru, talep ve şikâyetinizin işlemi, ürün satışı ve sonrası hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi, üyelik işlemleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri amaçlarla işlenebilecektir.
Ayrıca bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin analizi, pazarlama aktiviteleri, rapor alma ve analiz, web sitemizi geliştirme, hukuki işlerin takibi, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.
Kanunun emredici hükümler gereği, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi mevzuatı Elektronik Ticaret mevzuatı başta olmak üzere sair ilgili mevzuat ile ilgili kanunlara ilişkin ikincil mevzuat hükümleri gereği, bilgilerinin paylaşılması, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi nedenlerin zorunlu kıldığı haller ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenmektedir.

4. Hukuki sebep
Kişisel verileriniz yukarıda da belirtildiği üzere ApiMaye tarafından verilen hizmetin sunulabilmesi, ApiMaye’nin sözleşme ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla KVKK Madde 5 ve 6’da düzenlendiği üzere, özellikle; veri sahibi kişinin açık rızası ile veya açık rızası aranmaksızın (i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (iv) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz KVKK Madde 8 ve 9 dahilinde, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda belirtilen amaçlarla çerçevesinde iş/çözüm ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere ile paylaşılabilmektedir.

III. Web Sitesi Ziyareti Nedeniyle Kişisel Veri İşleme
1. Kişisel verilerin toplanması yöntemleri
ApiMaye kişisel verilerinizi mevzuata uygun bir şekilde elektronik ortamlarda sizin bizimle paylaştığınız veya tarayıcınızın sunucumuza aktarması yoluyla toplamakta ve işlemektedir.

2. Kişisel Veri Kategorileri, İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi
2.1. Web sitemize üye olmayan ziyaretçi
Web sitemize kayıt olmadığınız veya başka bir şekilde bize kişisel veri iletmediğiniz takdirde, yalnızca tarayıcınızın sunucumuza aktardığı kişisel verileriniz toplanır, yani web sitesi sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği ‘sunucu günlük dosyalarında’ aşağıda belirtilen bilgileri toplar ve depolar:
• IP adresi
• Tarih ve saat
• GMT’ye göre saat dilimi farkı
• Talebin içeriği (açılan sayfalar)
• Erişim durumu / HTTP durum kodu
• Aktarılan veri miktarı
• Talebin geldiği web sitesi
• Tarayıcı
• İşletim sistemi ve arayüzü
• Tarayıcı yazılımının dili ve sürümü
Bahsedilen veriler, web sitemizin rahat kullanımını sağlamak, sistem güvenliğini ve istikrarını değerlendirmek ve web sitesine sorunsuz bir bağlantı kurmak amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/2 f bendinde düzenlenen “meşru menfaat” ve Kanunu madde 5/2 ç bendinde düzenlenen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebepleri ile işlenmektedir.

2.2. İletişim formu veya e-posta suretiyle bizimle iletişim kuran ziyaretçi
Bizimle e-posta yoluyla veya iletişim formu kullanarak iletişime geçtiğiniz takdirde (yukarıda madde 1’de belirtmiş olduğumuz verilere ek olarak) bizimle paylaştığınız kişisel veriler, örneğin adınız-soyadınız, adresiniz, e-posta adresiniz, sorularınızı yanıtlamak için tarafımızca kaydedilecektir.
Bu durumda kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/1 bendinde düzenlenen “ilgili kişinin açık rızası” veya madde 5/2 f bendinde düzenlenen “meşru menfaat” veya Kanunu madde 5/2 ç bendinde düzenlenen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” veya madde 5/2 c bendinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki sebepleri ile işlenecektir.

2.3. Kayıt formu suretiyle web sitemize üye olan ziyaretçi
ApiMaye web sitesi kayıtlı kullanıcısı olmak amacıyla bir kullanıcı hesabı açmanız durumunda (yukarıda madde 1’de belirtmiş olduğumuz verilere ek olarak) bu kapsamda bizimle paylaştığınız zorunlu ve ihtiyari kişisel verileriniz, örneğin e-posta adresi, şifre, yüklenen fotoğraflar ve benzeri, tarafımızdan kaydedilecektir.
Bu durumda kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/1 bendinde düzenlenen “ilgili kişinin açık rızası” veya madde 5/2 f bendinde düzenlenen “meşru menfaat” veya Kanunu madde 5/2 ç bendinde düzenlenen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” veya madde 5/2 c bendinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki sebepleri ile işlenecektir.

2.4. Çerez kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için “Çerez Politika”mıza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://market.apimaye.com.tr/cerez-politikamiz-10/

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
ApiMaye Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile sınırlı olarak ve varsa yasal yükümlülükler veya zorunluluklar gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile, ayrıca sistem gereği web sunucusunu kullanıma açan sağlayıcıya, İletişim formu aracılığıyla bize gönderdiğiniz veriler, e-posta sunucusunu sağlayan ile kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşabilecektir.

IV. Veri Sahibinin Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, ApiMaye'ye iletebilirsiniz. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Yıldırım Plastik Mak. ve Kalıp İml. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. (ApiMaye Arıcılık Ekipmanı)  ’ne iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde kişisel verileri koruma kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.
Kişisel verilerinizle ilgili olarak yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talep başvurularınızı aşağıda belirtilen yollardan birisini kullanarak iletebilirsiniz.


Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Gönderimde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek veya posta yoluyla kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

BOSB Birlik San. Sit. Açelya Caddesi, Birlik Sanayi 1/1 , No:12 Beylikdüzü / İSTANBUL

Tebligat Zarfı üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

   Noter vasıtasıyla tebligat

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla

yildirimplastikltd@hs01.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.


VI. Değişiklik
ApiMaye, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkına sahiptir.