• 3000 TL Üzeri Tüm Alışverişlerinize Kargo Bedava !
  •  0(212) 876 7655   0(533) 634 0683

                                                                                                                                     ApiMaye Arıcılık Ekipmanı
                                                                                                                                                                   Kişisel Veri Sahibinin Açık Rıza Beyanı

Açık rıza, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmekte olup bu açık rıza metnini, Mesafeli Satış Sözleşmesini ve Kişisel Veri Aydınlatma Metnini okuduğumu, anladığımı, bu belgelerde bulunan bilgilendirme ve işlemlere onay verip vermemek konusunda özgür olduğumu beyan ederim.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili olarak her zaman veri sorumlusu olan Yıldırım Plastik Makine Kalıp Sanayi Ticaret Limited Şirketi ApiMaye Arıcılık Ekipmanı’ndan bilgi alma, verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, verilerin tamamen ya da kısmen silinmesini talep etme ve vermiş olduğum onayı tamamen veya kısmen geri alma hakkımın olduğunu bildiğimi kabul ve beyan ederim.
ApiMaye Arıcılık Ekipmanı tarafından tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni okuyup anladığımı, kişisel veriler konusunda tamamen bilgilendirilmiş olarak:
ApiMaye Arıcılık Ekipmanı tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) ilgili hükümlerine ve ilgili mevzuata uygun olarak, açık rıza beyanı gerektiren durumlarla ilgili olarak, şahsıma ait kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin (uyruk, kan grubu, sağlık verileri, din, mezhep ve felsefi inanç, biyometrik veriler, vb.) Mesafeli Satış hizmetlerinin sağlanması ve ApiMaye Arıcılık Ekipmanı’nın yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla ApiMaye Arıcılık Ekipmanı tarafınca işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına, kişisel verilerimin gereken süre zarfında saklanmasına, yurtiçinde ve yurtdışında ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına açık rıza gösterdiğimi,
Kabul ediyorum ☐
Kabul etmiyorum ☐

Veri Sahibi
Adı Soyadı
Tarih
İmza