• 3000 TL Üzeri Tüm Alışverişlerinize Kargo Bedava !
  •  0(212) 876 7655   0(533) 634 0683

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR 

1.1- SATICI: 

Ünvanı : {FIRMAUNVAN} 
Adresi : {FIRMAADRES} 
Telefon : {FIRMATELEFON} 
Faks : {FIRMAFAX} 
E-Posta: {FIRMAEPOSTA} 

1.2- ALICI: 

Adı/Soyadı/Ünvanı : {TESLIMATALICI} 
Adresi : {TESLIMATADRES} 
Telefon : {TESLIMATTELEFON} 
E-Posta: {TESLIMATEPOSTA} 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait {MAGAZAWEB} internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, aşağıda belirtilen niteliklere haiz mal veya hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL) 

Tarih : {TARIH} 

Ürün Kodu Ürün Adı Adet Birim Fiyatı Toplam Tutar
{URUNKODU} {URUNADI} {ADET} {BIRIMFIYAT} {TOPLAMTUTAR}


Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Kargo Hariç Toplam Ürün Bedeli : {KARGOHARICTOPLAM}
Uygulanan İndirimler : {INDIRIMTUTARI}
Kargo Tutarı : {KARGOTUTARI}
Kapıda Ödeme Tutarı : {KAPIDAODEMETUTARI}
Kargo Dahil İndirimler Uygulanmış Toplam Tutar : {GENELTOPLAM}

Ödeme Şekli ve Planı : {ODEMETIPI}

Teslimat Adresi : {TESLIMATADRES} 
{ODEMETIPI} ile Toplam {GENELTOPLAM} 


Vadeli Satışlarda:
• Ürünün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, fatura içeriğinde mevcuttur.
• Sipariş özeti sayfasında sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.
• Yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağı için ALICI, faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit etmelidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir.
• Detaylı ödeme planının oluşturulması bankanın inisiyatifindedir.

Fiyatlar:
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

ALICI web sitesinde ilgili Malın/Hizmetin tanıtım sayfasında belirtilen tarih ve saat aralıklarında dijital olarak erişebilecektir. Dijital içerik hizmeti tek seferde belirtilen tarih ve saat aralıklarında gerçekleştirilerek ifa edilip ilgili programın sona ermesi ile tamamlanacaktır ve tekrar içeriğe erişim sağlanmayacaktır.
Malın/Hizmetin tanıtım sayfasında sertifika verileceği belirtilmiş olması halinde, yukarıdaki fiyat sertifika belgesi bedelini de kapsayacaktır, ancak paketleme, kargo ve teslim masrafları Mal/Hizmet bedeline dahil değildir ve ALICI tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti {KARGOTUTARI} TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, ALICI'nın yukarıda belirtilen adresinde teslim edilecektir. Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi edimin tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın Malın/Hizmetin geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.
Sertifika verilecekse Sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde teslim edilecektir.
FATURA BİLGİLERİ
Adı/Soyadı/Ünvanı : {TESLIMATALICI} 
Adresi : {TESLIMATADRES} 
Telefon : {TESLIMATTELEFON} 
E-Posta: {TESLIMATEPOSTA} 


MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER 

4.1- ALICI, {FIRMAUNVAN} internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, her türlü sorumluluk ve ödeme yükümlülüğü ALICI’ya aittir.

4.3 ALICI, Sözleşme konusu Malın/Hizmetin teslimatı için işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu Mal/Hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu Malı/Hizmeti teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.4 SATICI, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde öncelikle farklı bir tarihte ve saat belirleyip ALICIya bildirerek ilgili hizmeti ifa etme hakkına sahip olacaktır; ancak bu da mümkün olmaması durumunda SATICI, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak ALICI’ya bildirecek ve 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edecektir.
4.5 SATICI, iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile Sözleşme konusu Malı/Hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirecektir ve SATICI’nın münhasıran kendi takdirinde olarak ileriki bir tarihte ifa etme veya Sözleşmeden dönme hakkına sahip olacaktır.
4.6 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken veya sipariş verirken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararlardan sorumlu olduğunu beyan ve taahhüt eder.


MADDE 5- CAYMA HAKKI 

5.1 ALICI, 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı (parçalı teslimatlarda son parçanın teslimi) gün başlar.
5.2 Cayma bildirimi cayma hakkı süresi dolmadan {FIRMAUNVAN}  web sitesinde yer alan “Cayma Hakkı Formu” üzerinden veya Madde 1 de belirtilen iletişim kanallarından birisi yoluyla gerçekleştirebilirsiniz. 


MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER 

Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.


MADDE 7: İPTAL VE İADE
İade Prosedürü:
ALICI'nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu Malın/Hizmetin SATICI tarafından çeşitli sebeplerle sağlanamaması veya hakem heyeti kararları ile tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda;
Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi nakit olarak yapılmaz, yine karta iade yapılır. SATICI tarafından iade bedeli Banka'ya yapıldıktan sonraki işlemler Banka ve ALICI arasındaki sözleşmeye bağlıdır. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için Sarıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.

MADDE 9: BİLDİRİMLER
İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, dijital ortamda elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. Unun dışında Tarafların Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen adreslerini tebligat ve ihbar adresleridir.

MADDE 10: UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME
İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup uygulanacak hukuk Türk Hukuku'dur. Uyuşmazlıkların çözümünde her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICInın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 11: YÜRÜRLÜK
11 (onbir) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, {TARIH} tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 


SATICI 

{FIRMAUNVAN} 

ALICI 

{TESLIMATALICI}

TARİH

{TARIH}